Almayer Art & Heritage Hotel, Zadar

Dagmar Venus

Između pitanja

Fotografski radovi Dagmar Venus ispituju moć apstrakcije te mogućnosti realne i duhovne slobode, osjećaja udaljenosti i bliskosti. Radovi nam prikazuju poznate, bliske scene, kuća u kojima živimo, predmeta kojima se služimo, ulica i hodnika kojima prolazimo. Naizgled uobičajene situacije i poznati prostori, no Venus igrom svjetla i sjene, biranjem oštrine fokusa i očišta te osi kompozicije „običnim“ kadrovima daje dimenziju mistike te dozu napetosti.

Link na katalog izložbe: https://issuu.com/almayerhotel