Almayer Art & Heritage Hotel, Zadar

Andrea Musa

Slani zrak

Kao nastavak na prijašnju seriju slika „Prostorno – vremensko protjecanje“ Andrea Musa stvara „Slani zrak“, seriju slika inspiriranu romanom „Ocean more“. Autorica na platnima prikazuje more, njegovu bezgraničnu i bezvremensku ljepotu, tajanstvenost i čaroliju, kao zrcalo ljudske nutrine. Musine slike progovaraju o ritmu među dušama mora i čovjeka, mora i okoline, i na koncu prirode i čovjeka.

Link na katalog izložbe: https://issuu.com/almayerhotel